Regionaal Expertisecentrum

Het Regionaal Expertisecentrum is een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf in Arbeidsmarktregio Foodvalley. Met ingang van 1 september 2021 kunnen gemeenten en UWV, kandidaten aanmelden voor een verdiepende arbeidsdiagnose. Om als gemeente en UWV kennis te maken met deze innovatieve methodiek, biedt het Regionaal Expertisecentrum de eerste 100 Arbeidsdiagnoses kosteloos bij u aan.

Arbeidsdiagnose is voor kandidaten waarvan een klantmanager geen duidelijk beeld kan krijgen. Deze worden uitgevoerd door een psycholoog (NIP) en arbeidsdeskundige (SRA) op de locatie van HetWerktNu in Veenendaal of Werkkracht in Ede.

arbeidsdiagnoses
voor kandidaten

Iedereen die kán werken, is nodig op de arbeidsmarkt. We streven naar een volledige benutting van het arbeidspotentieel in arbeidsmarkt Regio Foodvalley. In de uitvoering van onze dienstverlening aan werkzoekenden is de aansluiting op de arbeidsmarkt niet altijd vanzelfsprekend. Soms kan de oorzaak hiervan complex zijn. Een verdiepende arbeidsdiagnose biedt dan uitkomst.


Met een arbeidsdiagnose worden de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat in beeld gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten van gerenommeerde testaanbieders zoals Pearson. De praktische arbeidsvaardigheden worden m.b.v. Ruward instrumenten en Melba sleutelkwalificaties in beeld gebracht. 

Psychodiagnostisch onderzoek

• Uitgebreid interview
• Psychische belastbaarheid
• Persoonlijkheidsonderzoek
• Arbeidsinteresse onderzoek
• Onderzoek mentale belastbaarheid,
veerkracht en coping

Arbeidsvaardigheden
onderzoek

Fysieke mogelijkheden: hand- en vingergebruik, motoriek, arbeidsprestatie, tillen, dragen, zitten, staan en boven schouderhoogte actief zijn. Arbeidsvaardigheden: energetische inzet, bevattingsvermogen, uithoudingsvermogen, frustratietolerantie en zelfstandigheid.

Advies op maat

voor klantmanager en kandidaat

De uitkomsten van de onderzoeken worden vertaald naar een re-integratieadvies voor klantmanager en kandidaat. Met dit advies kunnen de kandidaat en klantmanager vervolgstappen zetten richting de arbeidsmarkt

Werkkracht en HetWerktNu beschikken over diverse trajecten die hierop aansluiten. Wij kunnen desgewenst een vervolgaanbod doen.

Het expertisecentrum werkt met Ruward Praktijk opdrachten, zoals het sorteren van label op alfabetische volgorde

Samen verder! 
We zijn gedreven en altijd op zoek naar de beste oplossing. Dát maakt ons HetWerktNu. Wij detacheren en bemiddelen kandidaat-medewerkers naar werk. We werken samen met werkgevers en gaan op zoek naar de beste match. Wij zijn een duurzame partner voor werkgevers en maatschappelijke partners om samen een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Samen werken aan werk! 
Wij zijn overtuigd van de kracht van werk voor de samenleving. Daarom helpen wij mensen die de arbeidsmarkt moeilijk weten te vinden, die stap te zetten. Dat doen wij met trainingen, opleidingen, werkervaringsplaatsen en nieuwe initiatieven. We kunnen dat niet alleen en werken samen met partners als werkgevers, de gemeente, het onderwijs, zorg en andere instellingen.

100 aanmeldingen bereikt

Het aantal aanmeldingen voor de ‘100 kosteloze arbeidsdiagnoses’ hebben de limiet bereikt. Dit betekent dat u hier geen gebruik meer van kan maken.

Vanaf heden kunt u, afhankelijk van uw vraag, de benodigde expertise voor uw kandidaten inkopen bij zowel HetWerktNu als bij Werkkracht. De lopende aanvragen zullen worden afgerond, waarna de eindevaluatie zal volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mark Keppel

Ramon Schwachofer